Magazynowanie towarów jest jednym z ważniejszych czynników handlu, a ze względu na rozwój gospodarczy powierzchnie magazynowe są w coraz większej cenie. Rośnie jednak nie tylko powierzchnia magazynów, ale również ich kubatura, ponieważ taki sprzęt, jak wózki widłowe wysokiego składowania umożliwia wykorzystywanie do składowania coraz to wyższych regałów. Czym jest wózek widłowy wysokiego składowania i czym różni się od zwykłego wózka?

Czym jest i do czego służy wózek widłowy?

Wózek jezdny, popularnie nazywany wózkiem widłowym jest najpopularniejszą maszyną stosowaną w załadunku, rozładunku oraz w ustawianiu towarów na regałach wysokiego składowania. Najczęściej chodzi o towary umieszczone na paletach, które jako ustandaryzowane posiadają odpowiednio usytuowane miejsca właśnie dla wideł wózka. Wózki jezdne czasami mogą być przy tym wyposażone w chwytaki zamiast wideł, pozwalające na przewóz wysokogabarytowych towarów, np. bel papieru. Wszystkie wózki jezdne działają na podobnej zasadzie, a spośród innych pojazdów wyróżniają się największym kątem skrętu. Jest to jedna z cech charakterystycznych wózków widłowych, dzięki której są one zdolne do poruszania się po wąskich ścieżkach magazynowych, bez trudu manewrując na zakrętach. Inną cechą charakterystyczną są maszty, które mogą mieć wysokość do kilkunastu metrów. Ponadto wózki posiadają rozróżnienie i tak wśród wózków jezdnych wyróżnia się wózki widłowe czołowe oraz wózki widłowe boczne, a więc wózki widłowe wysokiego składowania.

Wózek widłowy wysokiego składowania a wózek czołowy

Wózek widłowy czołowy jest najpopularniejszą wersją wózków jezdnych, a to ze względu na jego uniwersalność. Maszt umieszczony jest tutaj na czele pojazdu, a zęby wideł ustawione równolegle do kierunku jazdy. Takie wózki mogą być stosowane zarówno przy pracach przeładunkowych, jak i przy obsłudze magazynu. Często służą jako środki transportu międzyoperacyjnego, czyli do przewożenia ładunków na halach produkcyjnych, do dostarczania półproduktów i surowców oraz do odwożenia spaletyzowanych towarów do magazynów. Wózki czołowe mogą występować w wersjach halowych albo terenowych, ale mają jeden mankament – ich długość często nie pozwala na manewrowanie w wąskich alejkach magazynowych, gdzie lepiej sprawdzają się wózki widłowe boczne, np. wózki reach truck.

Wózek widłowy boczny jest wózkiem typowo magazynowym, który niezbyt dobrze sprawdza się przy zadaniach wykonywanych na zewnątrz. Są to urządzenia z masztem ulokowanym tak, aby zęby wideł były umieszczone prostopadle do kierunku jazdy. Różne wersje tych pojazdów przemieszcza się na różny sposób, ale wspólną ich cechą są bardzo małe, w porównaniu do wózków czołowych, rozmiary. Wózki widłowe boczne znacznie przewyższają dzięki swojej konstrukcji wózki czołowe w możliwościach manewrowych. Posiadają możliwość łatwego manewrowania w stosunkowo ograniczonej przestrzeni, a to pozwala na ich wydajną pracę w magazynach wysokiego składowania, gdzie każdy kawałek przestrzeni ma znaczenie i gdzie występują bardzo wąskie alejki.