Serwis wózków widłowych Bydgoszcz to usługa ciesząca się ogromną popularnością i zainteresowaniem wśród szerokiego grona użytkowników tych niezwykle przydatnych i użytecznych urządzeń. Wózki widłowe są sprzętem wykorzystywanym do wielu, różnorodnych prac, a dbanie o ich nienaganny stan techniczny sprawia, że wykonywane zadania w wielu sektorach przemysłu, centrach logistycznych czy magazynach, są sprawne i bardzo efektywne. Jak często serwisować wózki widłowe, by służyły nam w nienagannej kondycji przez długi czas? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska.

Podstawowe informacje na temat serwisowania wózków widłowych

Serwis wózków widłowych jest uregulowany prawnie. W tym celu warto znać przepisy prawa, które dotyczą serwisowania, by spełniać wszystkie normy i wymagania organów kontrolujących, jak również cieszyć się doskonałą wydajnością swoich urządzeń, które niejednokrotnie są silnie eksploatowane ze względu na swoją wyjątkową poręczność i wydajność pracy. Ze względu na specyfikę wykonywanych serwisów przy wózkach widłowych, wyróżnić można trzy, główne rodzaje. Zaliczamy do nich serwisowanie codzienne, serwisowanie okresowe, jak również serwisowanie konserwacyjne. W związku z tym każdy z wyżej wymienionych serwisów przy wózkach widłowych będzie musiał mieć miejsce w innym czasie. 

Serwis codzienny i konserwacyjny wózków widłowych

Podstawowym, regularnym rodzajem doglądania wózków widłowych jest serwis codzienny. By urządzenie cieszyło nas nienaganną pracą, koniecznym jest codziennie sprawdzanie jego stanu technicznego. To operator wózka widłowego zobowiązany jest każdego dnia do monitorowania stanu urządzenia, na którym pracuje oraz zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości.

Serwis konserwacyjny wykonywany jest przez konserwatorów wózków widłowych, którzy dysponują właściwymi uprawnieniami. Tego rodzaju przeglądy konserwacyjne powinny odbywać się co 30 dni dla wózków widłowych z pełnym dozorem technicznym, oraz co 60 dni dla wózków z dozorem ograniczonym. Co więcej, jeśli konkretny wózek widłowy doznał znacznych rozmiarów awarii, zaleca się przeprowadzenie serwisu konserwacyjnego bez względu na terminy. 

Serwisy okresowe wózków widłowych 

Serwis okresowy wózków widłowych jest najbardziej oficjalnym i znaczącym przeglądem popularnych maszyn. Za jego realizację odpowiadają urzędnicy państwowi pracujący w Urzędzie Dozoru Technicznego. Celem przeglądu okresowego jest sprawdzenie stanu technicznego urządzenia, jak również jego dokumentacji. Gdy stan techniczny oraz dokumentacja pozostawia wiele do życzenia, urzędnicy mogą podjąć decyzję o wycofaniu z użycia konkretnego sprzętu. Serwis okresowy wózków widłowych wykonywany jest co roku, w przypadku sprzętu objętego pełnym dozorem technicznym. W przypadku wózków widłowych z ograniczonym dozorem technicznym nie są przeprowadzane serwisy okresowe, a jedynie doraźne badania, mniej więcej co dwa lata. Tak serwisowane urządzenia są gwarancją wydajnej i bezawaryjnej pracy przez długi czas.